ข่าวในเครือ สสอ.จุฬาภรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถโดยการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
17 กันยายน 2564

3184


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถโดยการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข