สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์

96/36 หมู่ 4 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
โทรศัพท์ : 0-7530-8186 โทรสาร : 0-7530-8186
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : jula8019@gmail.com