ข่าวในเครือ สสอ.จุฬาภรณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสารถโดยการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
10 กันยายน 2564

1397


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสารถโดยการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ได้ที่นี่