ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
30 พฤศจิกายน 544

0


1.ที่อยู่หน่วยงาน : ศูนย์ราชการอำเภอจุฬาภรณ์ เลขที่ 96/36 หมู่ที่ 4 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130

2.หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน  : 0 7530 8186      

3.หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน  : 0 7530 8193     

4.ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน  : jula8019@gmail.com

5.แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน : (ด้านล่าง)

แผนที่ตั้งหน่วยงาน
30 พฤศจิกายน 542

0


แผนที่ตั้งหน่วยงาน
30 พฤศจิกายน 542

0


แผนที่ตั้งหน่วยงาน
30 พฤศจิกายน 542

0


แผนที่ตั้งหน่วยงาน
30 พฤศจิกายน 542

0


แผนที่ตั้งหน่วยงาน
30 พฤศจิกายน 542

0


แผนที่ตั้งหน่วยงาน
30 พฤศจิกายน 542

0