ภาพกิจกรรม
14 สิงหาคม 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.ว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดตาม ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่บุคลากรด่านหน้าที่ปฎิบัติงาน ณ จุดคัดกรอง อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
1593
14 สิงหาคม 2564

ประมวลภาพกิจกรรม 14 สิงหาคม 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.ว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดตาม ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่บุคลากรด่านหน้าที่ปฎิบัติงาน ณ จุดคัดกรอง อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์