ภาพกิจกรรม
9 สิงหาคม 64 “เปิดให้บริการแล้ว โรงพยาบาลสนามอำเภอจุฬาภรณ์ วันนี้เบิกฤกษ์รับใหม่ 3 เตียง” ขอบพระคุณผู้สนับสนุนจากทุกภาคส่วน และพี่น้องประชาชนทุกคน ส่งผลให้วันนี้อำเภอจุฬาภรณ์ มีเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 60 เตียง
1824
9 สิงหาคม 2564

ประมวลภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม สสอ.จุฬาภรณ์/รพ.สต.ในเครือ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์