ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่ร่วมกับทีมสสจ.นครศรีฯฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้กลุ่มผู้สูงอายุที่เคลื่อนย้ายลำบาก (ติดบ้าน/ติดเตียง) ในพื้นที่อำเภอจุฬาภรณ์
1830
13 สิงหาคม 2564

ประมวลภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม สสอ.จุฬาภรณ์/รพ.สต.ในเครือ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์