หน้าแรก รู้จัก สสอ.จุฬาภรณ์ ผู้บริหารหน่ายงาน ข่าวสารในเครือข่าย ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ติดต่อเรา
  ข่าวในเครือ สสอ.จุฬาภรณ์
หัวข้อ วันที่
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (ดู : 21) 21 ธ.ค. 2563
แผนงานรองรับนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 25) 24 พ.ย. 2563
แนวทางการบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ(Quality Outcomes Framework : QOF)ปีงบประมาณ 2564 (ดู : 20) 24 พ.ย. 2563
แนวทางการบริหารจัดการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาพื้นที่ระดับเขต/จังหวัด (Promotion & Prevention Area based : PPA)ปีงบประมาณ 2564 (ดู : 16) 24 พ.ย. 2563
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข/ปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2564 (ดู : 17) 24 พ.ย. 2563
แผนงาน/โครงการและตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 18) 24 พ.ย. 2563
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 18) 24 พ.ย. 2563
ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณพ.ศ.2564 (ดู : 17) 24 พ.ย. 2563
ประเด็นนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ 2564 (ดู : 20) 24 พ.ย. 2563
ระเบียบวาระการประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 2/2564 (ดู : 25) 23 พ.ย. 2563
มหกรรมรณรงค์ออกกำลังกาย​ รวมพลคนจุฬาภรณ์​ รักสุขภาพ​ ลดเสี่ยง​ ลดโรค​ เดินวิ่ง​ เพื่อสุขภาพ (ดู : 22) 23 พ.ย. 2563
 
 หน้า  1 | 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์
หมู่ที่ 4 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
โทรศัพท์ : 075-308-186 โทรสาร : 075-308-193
E-mail Address : jula8019@gmail.com
Copyright © 2016. www.chulabhornhealth.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs