หน้าแรก รู้จัก รพ.สต.บ้านควนมุด ผู้บริหารหน่ายงาน ข่าวสารในเครือข่าย ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ติดต่อเรา
  ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข M : Mastery หรือเป็นนายตนเอง O : Originality หรือเร่งสร้างสิ่งใหม่ P : People centered หรือใส่ใจประชาชน H : Humility หรือถ่อมตนอ่อนน้อม  
 
 
 
นายเจริญ สัญจร
ผู้อำนวยการ รพ.สต.
 
เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบการบริหาร
นโยบายของผู้บริหาร
โครงสร้างหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม MOPH
ติดต่อเรา
ผู้บริหารหน่วยงาน
ผู้ดูแลระบบ
 
ภารกิจสาธารณสุขอำเภอ ห้องปฎิบัติการสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
  ภาพกิจกรรม
เยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วมพื้นที่ตำบลควนหนองคว้า และตำบลบ้านควนมุด
เยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วมพื้นที่ตำบลควนหนองคว้า และตำบลบ้านควนมุด...
อ่านรายละเอียด
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 5 ธันวาคม 2563
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 5 ธันวาคม 2563...
อ่านรายละเอียด
  สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอจุฬาภรณ์
  ลงชื่อเข้าใช้งานอีเมล์
เมนูย่อย
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ
ประมวลจริยธรรมช้าราชการพลเรือน พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติมาตรฐาน ทางจริยธรรม พ.ศ.2562
หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน
ITA 2564
ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม
 
 
     ข่าวสารในเครือ               สสอ.จุฬาภรณ์
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (ดู : 20)
แผนงานรองรับนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 24)
แนวทางการบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ(Quality Outcomes Framework : QOF)ปีงบประมาณ 2564 (ดู : 20)
แนวทางการบริหารจัดการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาพื้นที่ระดับเขต/จังหวัด (Promotion & Prevention Area based : PPA)ปีงบประมาณ 2564 (ดู : 16)
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข/ปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2564 (ดู : 16)
แผนงาน/โครงการและตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 17)
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 17)
ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณพ.ศ.2564 (ดู : 16)
ประเด็นนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ 2564 (ดู : 19)
ระเบียบวาระการประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 2/2564 (ดู : 25)
 
ดูทั้งหมด
 
     แจ้งข่าว               อบรม / ประชุม / สัมมนา
ประชุมแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (กองทุนตำบล) อำเภอจุฬาภรณ์ (ดู : 20)
 
ดูทั้งหมด
 
 

 

 

      หนังสือเวียน           แจ้งเรื่อง สสอ.จุฬาภรณ์
 
ดูทั้งหมด
 
 
      รั้ว สธ.                             กระทรวงสาธารณสุข
หน่วนงานในเครือข่าย
  สสอ.จุฬาภรณ์
  รพ.สต.บ้านกาโห่เหนือ
  รพ.สต.บ้านควนมุด
  รพ.สต.บ้านชะอวด
  รพ.สต.บ้านสมควร
  รพ.สต.บ้านอายเลา
  รพ.สต.สามตำบล
รวมลิ้งค์สำคัญ
สายด่วนสุขภาพ
  1669 สายด่วนฉุกเฉิน
  1666 สายด่วนโรคมะเร็ง
  1667 สุขภาพจิต(อัตโนมัติ)
  1675 กินดีสุขภาพ
  1600 สถานีปลอดบุหรี่
  1555 ผู้บริโภคกับ อย.
  1330 สปสช.
  1165 ยาเสพติด
     รอบรู้สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
     สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
  กระดานสนทนา
 
  สาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์
หมู่ที่ 4 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
โทรศัพท์ : 075-308-186 โทรสาร : 075-308-193
E-mail Address : jula8019@gmail.com
Copyright © 2016. www.chulabhornhealth.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs