หน้าแรก รู้จัก สสอ.จุฬาภรณ์ ผู้บริหารหน่ายงาน ข่าวสารในเครือข่าย ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ติดต่อเรา
  ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข M : Mastery หรือเป็นนายตนเอง O : Originality หรือเร่งสร้างสิ่งใหม่ P : People centered หรือใส่ใจประชาชน H : Humility หรือถ่อมตนอ่อนน้อม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์ 96/36 หมู่ 4 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130 โทร.0-7530-8186 www.chulabhornhealth.go.th  
 
 
 
นายวสุพัชร์ แก้วกิ้ม
สาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์
062-519-1453
 
 
 
 
 
เมนูหลัก
 
ผู้บริหารหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบการบริหาร
นโยบายของผู้บริหาร
โครงสร้างหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม MOPH
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
 
ภารกิจสาธารณสุขอำเภอ ห้องปฎิบัติการสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาพกิจกรรม สสอ.จุฬาภรณ์/รพ.สต.ในเครือ
ภาพประกาศเจตนารมณ์การต่อตจ้านทุจริต
ภาพประกาศเจตนารมณ์การต่อตจ้านทุจริต...
อ่านรายละเอียด
  สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอจุฬาภรณ์
  ลงชื่อเข้าใช้งานอีเมล์
เมนูย่อย
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ
ประมวลจริยธรรมช้าราชการพลเรือน พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติมาตรฐาน ทางจริยธรรม พ.ศ.2562
หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน
ITA 2564
ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม
 
 
     ข่าวสารในเครือ               สสอ.จุฬาภรณ์
 
ดูทั้งหมด
 
     แจ้งข่าว               อบรม / ประชุม / สัมมนา
 
ดูทั้งหมด
 
 

 

 

      หนังสือเวียน           แจ้งเรื่อง สสอ.จุฬาภรณ์
 
ดูทั้งหมด
 
 
      รั้ว สธ.                             กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานในเครือข่าย
  สสอ.จุฬาภรณ์
  รพ.สต.บ้านอายเลา
  รพ.สต.สามตำบล
  รพ.สต.บ้านสมควร
  รพ.สต.บ้านกาโห่เหนือ
  รพ.สต.บ้านชะอวด
  รพ.สต.บ้านควนมุด
รวมลิ้งค์สำคัญ
สายด่วนสุขภาพ
  1669 สายด่วนฉุกเฉิน
  1666 สายด่วนโรคมะเร็ง
  1667 สุขภาพจิต(อัตโนมัติ)
  1675 กินดีสุขภาพ
  1600 สถานีปลอดบุหรี่
  1555 ผู้บริโภคกับ อย.
  1330 สปสช.
  1165 ยาเสพติด
     รอบรู้สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
     สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
  กระดานสนทนา
 
  สาธารณสุขอำเภอ จุฬาภรณ์
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์
96/36 หมู่ 4 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
โทรศัพท์ : 0-7530-8186 โทรสาร : 0-7530-8186
Copyright © 2016. www.chulabhornhealth.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs